Archive

Posts Tagged ‘literature’

ஆசிரியர் தின வாழ்த்து

September 5th, 2015 No comments

தெய்வத்தை தொழுவதும்,
தெய்வீகத்தில் நிலைப்பதும்,
அத்தெய்வமாகவே உருபெருவதும்,
உய்வதின் நோக்கமாகக் கொண்டவர் யாவரும்;
அத்தெய்வீகத்தை அறிவிப்பவர் குருவே என்பதை ஆழ்ந்துணர்ந்திருப்பர்.

தெய்வீகம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபடலாம்,
சிலருக்கு தெய்வத்தை ஆராதிப்பதிலும்,
சிலருக்கு செய்யபடுதொழிலிலும் ஆராய்ச்சியிலும்!

எதுவாக இருப்பினும்,
அதன் ஆழ்பொருளை உணரவைப்பவரே குருவாவார்.

குருவின் கடைக்கண் பார்வைக்கு ஏங்குவோர் பலர் மத்தியில்,
எங்கள் அனைவருக்கும் தாங்கள் அருள்பாலித்திருப்பது,
எப்பிறவியில் யாமியற்றிய புண்ணியமோ!

இந்த ஆசிரியர் திருநாளில்
பெருந்தகையாக எழும்பி
எம்மை ஆட்கொள்ளுமாரே..

Approximate English Translation

to worship the almighty,
to be engulfed in spirituality,
to become the supreme soul,
for all who have these as destiny,
possess deeper realization that
only “guru” could show the path.

spirituality differs for individuals,
for some it’s in worshiping,
for some it’s in work and research.

whatever be the genre
the one who announces the path
remain the “guru”.

whilst several yearning for the glimpse of the guru,
what goodness we’d done in our past lives,
to be basking in your blessings, showering upon us.

in this teacher’s day eve,
raise high like a tide,
and fill us with wisdom.

கிருஷ்ணா…

February 15th, 2015 No comments

நா-னென்ற இவ் வாணவமே வேண்டாம்.
ஓ… ஊணு-யிர் என உலறல் வேண்டாம்.
நா..ன்.. வீழ்ந்து எழுகவே.. வேள்வி(யும்) வேண்டாம்.
கேள்விகள் எதுவும் கேட்க-வில்லை;
கேட்டேன் கழல்கள் கையருகே..

அறியாமல் செய்த தவறால்,
அகங்காரம் கொண்டு பிறந்தேன்.
அகம்பாவ மென்ற பிணியால்,
அவமான மென்று குணிந்தேன்.

எண்ணங்கள் நிறைந்திருந்தால்,
பிண்ணங்கள் நீங்கிடுமே..
பிண்ணங்கள் நீங்கிட-வே..
எண்ணங்கள் நிறையணுமே..

அறியாமல் செய்த தவறால்,
அகங்காரம் கொண்டு பிறந்தேன்.
அகம்பாவ மென்ற பிணியால்,
அவமான மென்று குணிந்தேன்.

உன் பாதங்கள் போற்றிடவே, படிதாண்டி வந்தேனே..
பாதங்கள் காணலியே, விழிமூடி நின்றேனே..

மனநாசம் மெய்யென்று உன்வாசம் அறிவேனே..
பலவேசம் கொண்டாலும் உன்பாதம் பிறியேனே..

என்னோடு நீ இருந்தால்!

காணும் காட்சிகள் மெய்யென்றால், கண்டவன் யானும் மெய்யன்றோ,
கனவினில் காட்சிகள் பொய்யென்றால், கண்டவன் கண்டதும் பொய்யன்றோ!!
கனவே வாழ்வின் பொருளாக, வாழ்ந்தவ ருணரரும் காலம்வரும்,
காலம் கனிந்து கூடிடவே, வாழ்ந்ததின் வாய்மை விளங்கிவிடும்..

நட்பு

December 11th, 2014 No comments

நற்றுணையாயின் நன் நட்பு,
நோக்கம் நெறிபட நிமிர்ந்து நிற்குமாமே!
நீறூற்றாயின் நின் அன்பு,
லோகம் பொடிபட விரைந்து வெல்லுமாமே!

சுயநலவாதம்

September 13th, 2013 No comments

வான் துறந்து வலி துறந்த மனமோ,
ஊண் துறந்து உயிர் துறந்த இருப்போ;
கோண் துறந்து கொடை துறந்த உலகோ,
கோல் துறந்து கொள்கை துறந்த இருப்போ;
இவ்விரு இருப்புமே சுயநலவாதந்தானே!

 
முதலிரண்டு அடிகளில், உள்நோக்கிய பயணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுயநலத்தை அறியமுடியும். இப்பயணத்தில் தன்னை அறிய முற்படும்போது ஒருமை மட்டுமே தெரியும். “நான்” என்ற எண்ணம் மட்டுமே தெரியும். மேற்கொண்டு பயணப்படும்போது, “நான்” என்ற எண்ணமும் மறையும். அப்போது ஒருமையும் கூட இருக்காது. பயணப்படுபவர் மற்றவர் பார்வையில் சுயநலவாதியாகவே தெரிவார், ஏனெனில் உணர்ச்சியற்ற சமாதி நிலையில் இருப்பவரிடம் அன்பு மட்டுமே கிட்டும்; பாசமோ, பற்றோ, ஆசையோ, அச்சமோ, கோபமோ, வெட்கமோ, பயமோ, ஏதும் இருக்காது!
 
அடுத்த இரண்டடிகளில், உலக வாழ்வில் ஏற்படும் சுயநலத்தை பற்றி அறியமுடியும். இங்கும் “நான்” என்ற எண்ணம் மேலோங்கி இருப்பது திண்ணம். அதில் சிறப்பு என்னவென்றால், “நான் மட்டுமே” என்ற எண்ணம் இருப்பதே அனைத்து துயருக்கும் அடிகாலாக அமைகிறது.
 
இரண்டுமே சுயநலவாதம் தான், ஆனால் வெவ்வேறு விதம். முதலில் உணரப்படுவது பிறநிலையால், இரண்டாவதில் உணரப்படுவது தன்நிலையால்.

ஒரு புலம்பல்!

September 13th, 2013 2 comments

தேடிய திரவியம் பக்கத்திலே
ஆடுது பாருங்க விட்டத்திலே
மூடிய வெண்பனி மொத்தத்திலே
வாடுது கண்மணி நட்டத்திலே.

வருவதும் வந்ததும் என்னது இல்லே
போவதும் போனதும் யாருதும் இல்லே
இருப்பதும் இருந்ததும் அறியரது இல்லே
வருவதும் போவதும் புரியரது இல்லே

காமம்

February 19th, 2012 No comments

காயத்தின்பாற் கொண்ட காமத்தினாலே,
மாயத்திரைமேவும் மனோ சாயம்,
மோனத்தில் மிஞ்சுமோ ஏகோச்சாரம்,
ஞானத்தின்பாற் கற்றுணரப் பணிந்தேனே.

சமன்பாடு (The Equation)

July 21st, 2011 No comments

ஒரு சமன்பாட்டின் இரு பக்கங்கள் (Two sides of an equation). Poem war transcript from Blackriverpoets.com.

காமமில்லா காதல் அன்பானது
நோக்கமில்லா நட்பு வரமானது
தேடலில்லா பிறவி கடனானது!

பொய்யில்லா பெண்மை அழகானது
எதிபார்ப்பில்லா உறவு இன்பமானது
நோக்கமில்லா வாழ்க்கை வீணானது !

உயிரில்லா மெய் பிண்டமானது
மெய்யில்லா சேர்க்கை சாபமானது
உழைப்பில்லா உயர்வு தானமானது!

ஆக்கமில்லா கனவு சோர்வானது
கனவில்லா உள்ளம் வஞ்சகமானது
உணர்வில்லா உயிர் இழிவானது !

கருத்தில்லா வாக்கு குப்பையானது
மருந்தல்லா உணவு பிணியானது
விருந்தில்லா விழா விரயமானது!

பொருளில்லா வாதம் வினையானது
குணமில்லா மருந்து மண்ணானது
பயனில்லா சிகிச்சை சிக்கலானது !

சீற்றமில்லா சிந்தை சுகமானது
ஏற்றமில்லா செயல்கள் கனிவானது
மாற்றமில்லா மனம் மகிமையானது

ஏமாற்றமில்லா எண்ணம் உயர்வானது
போரில்லா உலகம் அமைதியானது
ஆசையில்லா உள்ளம் தூய்மையானது !

கல்வியில்லா இளமை சோகமானது
கேள்வியில்லா வாழ்க்கை கேலியானது
தோல்வியில்லா வெற்றி துன்பமானது