Archive

Posts Tagged ‘lingam’

பனங்காட்டு ஈஸ்வரர் கோவில், திருவன்பார்த்தான் பனங்காட்டுர்

May 17th, 2009 No commentsகாஞ்சிபுரத்திலுருந்து சுமார் 7 கிமி வந்தவாசி சாலையிலில் செல்ல, ஐயன்குளம் கூட்டுசாலை வரும்.  அதில் வலப்புறம் திரும்பி சுமார் 7 கிமி நேராக செல்ல, திருப்பனங்காட்டூர் குருக்கு சாலை சந்திப்பு வரும். அதில் வலப்புறம் திரும்பி சுமார் 2 கிமி சென்றால் திருப்பனங்காடு கிராமம் வரும், சற்றே கடந்துச்செல்ல ஆலயம் வரும்.  இவ்வாலயத்தில் இரண்டு மூலவர் லிங்கம் உண்டு ஒன்று அகத்திய முன் ஸ்தாபித்தது, மற்றொன்று அகத்தியரின் சீடர் புலத்தியர் ஸ்தாபித்த்து.  வரலாறு அறிய http://www.shivatemples.com/tnaadut/tnt09.html சுட்டவும்.

இந்த ஆலயத்தில் ஒரு விந்தையுள்ளது.  வெளி அடுக்கிலுள்ள ஒரு தூணில் ராமன் அம்பு எய்ய ஆயத்திருப்பதுபோல் ஒரு சிற்பம் உள்ளது.  உள்ளிலுள்ள அடுக்கிலுள்ள ஒரு தூணின் வாலி-சுக்ரீவன் சண்டையிடுவதுபோல் ஒரு சிற்பம் உள்ளது.  ராமனிடமிருந்து பார்த்தால், வாலி-சுக்ரீவன் தெளிவாகத்தெரியும்.  வாலி-சுக்ரீவன் இடத்திலிருந்து பார்த்தால் ராமன் மொத்தமாகத் தெரியவில்லை.  என்ன அருமையாக கட்டிடகலையில் அசத்தியிருக்கிறார்கள்!!

வாலீஸ்வரர் கோவில், திருகுரங்கணில் முட்டம்

May 17th, 2009 No comments

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தவாசி செல்லும் வழியில் சுமார் 9 கிமி தொலைவில் இருக்கும் தூசி கிராமத்தில் பிரிந்து சுமார் 2 கிமி கடந்து செல்ல திருகுரங்கணில் முட்டம் கிராமம் வருகிறது.  இந்த கோயில் சுமார் 1500 ஆண்டுகள் பழைமையானது.  இங்கு குரங்காக மாறிய வாலிக்கும், அணிலாக மாறிய இந்திரனுக்கும், காகமாக மாறிய எமனுக்கும் ஈசன் சாபவிமோசம் அளித்துள்ளார் என்பது ஐதீகம்.  கோயிலின் வாயிலில் குரங்கு, அணில், காகம் இறைவனை பூசிப்பதை காணலாம்.  http://www.shivatemples.com/tnaadut/tnt06.html

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து Collector அலுவலகம் வழியே செல்லவேண்டும்.  வந்தவாசி சாலை குறுகியது.  சுமார் 4 கிமி சென்ற பிறகு பாலாற்றின் மீதமைந்துள்ள பாலத்தை கடக்கவேண்டும்.  சிறிது தூரம் சென்றபின் ஐயன்குளம் கூட்டுசாலை வரும்.  அதைகடந்து செல்ல தூசி கிராமம் வரும்.  ஆங்கு இடதுபுரம் திரும்பி சுமார் 1 கிமி செல்ல தூசி கிராமம் எல்லை வரும்.  அதிலிருந்து சுமார் 1.5 கிமி கடக்க குரங்கணில் முட்டம் வரும்.

ஆலயத்தின் குருக்கள்,  திரு KM Sridhar (9600787419, 9629050143, 044-27242409) மிக அருகே இருக்கிறார். 

திருவிற்கோலம், திரிபுராந்தக சுவாமி

May 11th, 2009 No comments
திருவிற்கோலம் (தற்போது கூவம்) கிராமத்திலுள்ள திரிபுராந்தக சுவாமி அல்லது தீண்டாத் திருமேனி நாதர் பெருமானை காண நேற்று எனது thunderbirdல் சென்றேன்.  http://www.shivatemples.com/tnaadut/tnt14.html

இந்த ஆலயத்தில் அனைத்து வேண்டுதல்களும் நிறைவேரும் என்ற நம்பிக்கை பரவலாக உள்ளது.  இந்த ஆலயம், கூவம் நதியில் மூலத்தில் அமைந்துள்ளது.  ஆலயத்தின் குளம் அக்னி தீர்த்தமாகும்; இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால், இந்த குளத்தில் ஒரு தவளை கூட கிடையாது.  ஆலயத்தில் மூலவரான சிவலிங்கம் தீண்டப்படாதது; ஏனெனில் இது நிறம் மாறக்கூடியது.  வெள்ளை நிறமாக மாறும் போது மழைவருமாம், மற்றும் நினைத்த காரியம் நிறைவேறுமாம்.   இவ்வாலயம் தெற்கு பார்த்த கோபுரத்தை கொண்டது.  ராஜ கோபுரம் தற்போது கட்டப்பட்டது தான்.  ஆலயத்தை நிர்வகிப்பது திரு ராஜேந்தின் (9381846515).

இந்த கோயிலுக்கு செல்ல, திருவள்ளூர் தாண்டி திருப்பாச்சூரில் இடப்பக்கம் திரும்பி சுமார் 14 கிமி செல்ல கடம்பத்தூர் தாண்டி பேரம்பாக்கம் வரும். பேரம்பாக்கத்திலிருந்து சுமார் 3 கிமி தொலைவில் கூவம் கிராமம் வரும். பேரம்பாக்கத்திலுருந்து கூவம் கிராமம் செல்லும் வழியில் கூவம் நதியை புண்ணிய நதியாக காணலாம் (மழை காலங்களில் மட்டும் தான் நீரோட்டம் இருக்கும்).

Aurora & Shiva Temples

July 17th, 2008 No comments

Auroras are now known to be caused by the collision of charged particles (e.g. electrons), found in the Sun’s Solar wind, with atoms in the Earth’s upper atmosphere (at altitudes above 80 km). These charged particles are typically energized to levels between 1 thousand and 15 thousand electronvolts and, as they collide with atoms of gases in the atmosphere, the atoms become energized. Shortly afterwards, the atoms emit their gained energy as light (see Fluorescence). Light emitted by the Aurora tends to be dominated by emissions from atomic oxygen, resulting in a greenish glow (at a wavelength of 557.7 nm) and – especially at lower energy levels and at higher altitudes – the dark-red glow (at 630.0 nm of wavelength). Both of these represent forbidden transitions of electrons of atomic oxygen that, in absence of newer collisions, persist for a long time and account for the slow brightening and fading (0.5-1 s) of auroral rays. Many other colors – especially those emitted by atomic and molecular nitrogen (blue and purple, respectively) – can also be observed. These, however, vary much faster and reveal the true dynamic nature of auroras. It is a bunch of
pretty colors in the sky made by God. No one knows how it really works. [Courtesy: Wikipedia ]

Have you imagined why the towers of our south indian shiva temples are so high ? I have not imagined about it either. All I knew is the tower has கலசம் (kalasam:cone) ( in odd number; bigger the temple, more the number of cones and bigger the cone size ) which is filled with high quality paddy seeds and other grams. There used to be a carnival in the temple every X number of years called குடமுழுக்கு ( kuda muzhukku ) where the seeds in the cones are changed. There is an anticipation of a பிரளயம் (pralayam) by water. So if some humans survived after the anticipated பிரளயம், they may grow these seeds and live further. So the height of the towers make sense now; just to escape out of the rising water level.

Do you know the cones of the towers are made of pure copper ? Do you know about எந்திரம் (endhram) which is burried under the Lingam in the temple ? An எந்திரம் (endhram) is a copper/silver inscribed plate. There exists an conductive circuit from the top of the tower with the கலசம் (kalasam) as the probe to the எந்திரம் (endhram) under the Lingam. So the technicality here is; the Lingam (representative of Lord Shiva) draws its energy from the cosmos through the circuit and delivers to the humans who present themselves before it. This way of getting energy is the easiest. But there exists a way to make our body as the antenna to receive the energy directly from the cosmos. You might have heard in mediation related speeches where they say when you keep your inner self calm, the energy from cosmos fills you up.

Coming back to Aurora’s, there has been such lights around the kalasams of Egambareshwarar temple in kanchipuram and other Shiva temples coming from far high ( ionosphere ). Energy thus obtained through the antennas of the temple are taken to the battery under the Lingam which in turn distributed to the eligible energy recipient (worshipers) who go in the vicinity of the Lingam.

There has been research going on about 1) what is the pattern of such aurora energy distribution and 2) what causes the very light. We Indian should go back to our literature and could get answers for the above questions. Finally, based on what we have seen thus far, it is apparent that aurora’s are just visuals of energy flow from cosmos to a recipient on Earth.