Archive

Posts Tagged ‘hinduism’

மூன்றாவது கண்

March 7th, 2011 No comments
மூன்றாவது கண் என்றாலே அது ஈசனின் நெற்றிக்கண்தான் என்றும், அது உலகை அழிப்பதற்காகவே திறக்கும் என்றும் கூறுவர். ஆனால் மூன்றாவது கண் என்பது, மூன்றாவது கண்ணோட்டத்தை குறிக்கும். நாம் ஒரு செயலை தானாகச் செய்யும்போதும், மற்றவருடன் சேர்ந்து செய்யும்போதும், நமக்கு தன்னிலை, முன்னிலை தோற்றங்களே நினைவில் இருக்கின்றன. தன்னிலையில் மட்டும் செயல்படுவோர், சுயநலவாதிகள் என இச்சமுதாயம் சொல்லும். முன்னிலையில் மட்டும் செயல்படுவோர், நன்மக்கள், தியாகிகள் என்றும் சான்றோர் என்றும் இச்சமுதாய அமைப்பால் போற்றப்படுவர். ஆனால் சுயமுன்னேற்றம் அடைய விரும்புவோர், ஞானனிலை அடைய விரும்புவோர் தன்னிலை, முன்னிலையில் இல்லாமல் படர்க்கையில் பகுத்திறிவார்.

ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம். இரண்டு பேர் தங்களுக்குள் உள்ள மாற்றுகருத்தை தர்க்கம் செய்கிறார் என்று கொள்வோம். அவர்கள், தத்தம் நிலைபாட்டில் இருந்து நகரப்போவதில்லை, அவர்களுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் வரப்போவதுமில்லை. அதையும்தாண்டி ஒரு தீர்வுக்கு என்ன செய்வார்கள்? ஏதாவது ஒரு பொதுவான, நம்பிக்கைக்குறிய ஒருவரின் உதவியை நாடுவார்கள். அவரால் மட்டும் எப்பது ஒரு தீர்வை கொடுக்கமுடிகிறது? அவர், இந்த இருவரின் நிலையிலிருந்தும் விலகி, மூன்றாவது பார்வையில் தீர்வைத்தேடுகிறார்.

நாமே அந்த இருவரில் ஒருவராக இருந்தால் என்ன செய்திருப்போம்? அவ்விருவர் என்ன செய்தாரோ அதேதான். ஆனால், ஞானவழியில் செல்வோர், மற்றும் கர்மயோகம் பழகுவோர் வேறுவிதமாகச் செயல்படுவார். அவர்கள், தன்னிலை, முன்னியிலிருந்து விலகி, படர்க்கையில் தீர்வைத்தேடுவர். தன்னிலையிலிந்து விலகி, தன்னை பாதிக்கமல் இருந்தால், எந்தவொரு கேள்விக்கும் பதில் எளிதில் கிட்டும். ஒருவருக்கு முன்றாவது கண் திறந்துவிட்டால், எல்லாமே ஒன்றுதான் எனத் தெளிந்துவிடும். அவர், எதனாலும் பாதிக்கப்படமாட்டார், மனதில் இயல்பு நிலையாம், அமைதியில் (பிரம்மம் என்றும் கூறுவர்) ஆழ்ந்திருப்பர், ஆனந்தித்திருப்பர்.

சரி, அப்போது என் ஈசனின் மூன்றாவது கண் அழிவைதரும் என்றார். இங்கு அழிவு என்பது, “நான்” என்ற எண்ணத்திற்கு. உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் “தான்” யார் என்ற விழிப்பு வந்துவிட்டால் என்ன ஆகும். பிறப்பு இருக்காது, எல்லா ஆத்துமாக்களும் அதனுடைய மூலத்தை அடைந்துவிடும், உலகம் உயிரற்றதாகும், அதாவது அழிந்துபோயிருக்கும்.

தொண்டைநாடு நிறைவுற்றது..

February 21st, 2011 No comments

தொண்டை நாட்டின் அனைத்து (31) தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஆலயங்களையும் தரிசனஞ்செய்து பெரும்பேறு பெற்றேன். www.shivatemples.com மற்றும் www.shaivam.org க்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இறைவன் பெயர் சிவஸ்தலம் இருப்பிடம்
1. ஏகாம்பரேஸ்வரர் கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சீபுரம்)
2. திருமேற்றளிநாதர் திருக்கச்சி மேற்றளி
3. ஓணகாந்தேஸ்வரர் திருஓணகாந்தான்தளி
4. அநேகதங்கா பதேஸ்வரர் கச்சி அநேகதங்காபதம்
5. காரை திருநாதேஸ்வரர் கச்சிநெறிக் காரைக்காடு
6. வாலீஸ்வரர் திருகுரங்கணில் முட்டம்
7. அடைக்கலம்காத்த நாதர் திருமாகறல்
8. வேதபுரீஸ்வரர் திருவோத்தூர்
9. பனங்காட்டீஸ்வரர் திருப்பனங்காட்டூர்
10. வில்வநாதேஸ்வரர் திருவல்லம்
11. மணிகண்டேஸ்வரர் திருமாற்பேறு
12. ஜலநாதேஸ்வரர் திருஊறல் (தக்கோலம்)
13. தெய்வநாதேஸ்வரர் இலம்பையங்கோட்டூர்
14. திரிபுரநாதர் திருவிற்கோலம்
15. வடாரண்யேஸ்வரர் திருவாலங்காடு
16. வாசீஸ்வரர் திருப்பாசூர்
17. ஊண்றீஸ்வரர் திருவெண்பாக்கம்
18. சிவானந்தேஸ்வரர் திருக்கள்ளில்
19. ஆதிபுரீசர், படம்பக்கநாதர் திருவொற்றியூர் (சென்னை)
20. வலிதாய நாதர் திருவலிதாயம்
21. மாசிலாமனி ஈஸ்வரர் திருமுல்லைவாயில்
22. வேதபுரீசர் திருவேற்காடு
23. கபாலீஸ்வரர் திருமயிலை (சென்னை)
24. மருந்தீஸ்வரர் திருவான்மியூர் (சென்னை)
25. விருந்திட்ட ஈஸ்வரர் திருக்கச்சூர் ஆலக்கோவில்
26. ஞானபுரீஸ்வரர் திருஇடைச்சுரம்
27. வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கழுகுன்றம்
28. ஆட்சீஸ்வரர் அச்சிறுபாக்கம்
29. சந்திரசேகர் திருவக்கரை
30. அரசிலிநாதர் திருஅரசிலி
31. மாகாளேஸ்வரர் இரும்பை மாகாளம்

நாய் Vs கல்

January 10th, 2011 No comments
நாயை கண்டாற் கல்லை காணோம், கல்லை கண்டாற் நாயை காணோம்

இது அனைவருக்கும் தெரிந்த பழமொழியே. ஆனால் அதனின் உள்ளர்த்தம் என்ன என்றுரைத்தால், நாய் என்பது நாயகனையோ அல்லது நாயகியையோ குறிப்பதாக கொள்ளளாம். சிலைவடிவில் உள்ள நாயகியாகிய உமையும் லிங்க வடிவிலுள்ள நாயகனாகிய ஈசனும் காண்பவர் கண்களுக்கு கல்லாகவும், நாயகமாகவும் காண்போர் கண்களைபொருத்து தெரியும். ஊண்விழிகளில் கல்லாகவும் உணர்வில் நாயகமாகவும் தெரிதல் திண்ணம்.

வாலீஸ்வரர் கோவில், திருகுரங்கணில் முட்டம்

May 17th, 2009 No comments

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தவாசி செல்லும் வழியில் சுமார் 9 கிமி தொலைவில் இருக்கும் தூசி கிராமத்தில் பிரிந்து சுமார் 2 கிமி கடந்து செல்ல திருகுரங்கணில் முட்டம் கிராமம் வருகிறது.  இந்த கோயில் சுமார் 1500 ஆண்டுகள் பழைமையானது.  இங்கு குரங்காக மாறிய வாலிக்கும், அணிலாக மாறிய இந்திரனுக்கும், காகமாக மாறிய எமனுக்கும் ஈசன் சாபவிமோசம் அளித்துள்ளார் என்பது ஐதீகம்.  கோயிலின் வாயிலில் குரங்கு, அணில், காகம் இறைவனை பூசிப்பதை காணலாம்.  http://www.shivatemples.com/tnaadut/tnt06.html

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து Collector அலுவலகம் வழியே செல்லவேண்டும்.  வந்தவாசி சாலை குறுகியது.  சுமார் 4 கிமி சென்ற பிறகு பாலாற்றின் மீதமைந்துள்ள பாலத்தை கடக்கவேண்டும்.  சிறிது தூரம் சென்றபின் ஐயன்குளம் கூட்டுசாலை வரும்.  அதைகடந்து செல்ல தூசி கிராமம் வரும்.  ஆங்கு இடதுபுரம் திரும்பி சுமார் 1 கிமி செல்ல தூசி கிராமம் எல்லை வரும்.  அதிலிருந்து சுமார் 1.5 கிமி கடக்க குரங்கணில் முட்டம் வரும்.

ஆலயத்தின் குருக்கள்,  திரு KM Sridhar (9600787419, 9629050143, 044-27242409) மிக அருகே இருக்கிறார். 

திருவிற்கோலம், திரிபுராந்தக சுவாமி

May 11th, 2009 No comments
திருவிற்கோலம் (தற்போது கூவம்) கிராமத்திலுள்ள திரிபுராந்தக சுவாமி அல்லது தீண்டாத் திருமேனி நாதர் பெருமானை காண நேற்று எனது thunderbirdல் சென்றேன்.  http://www.shivatemples.com/tnaadut/tnt14.html

இந்த ஆலயத்தில் அனைத்து வேண்டுதல்களும் நிறைவேரும் என்ற நம்பிக்கை பரவலாக உள்ளது.  இந்த ஆலயம், கூவம் நதியில் மூலத்தில் அமைந்துள்ளது.  ஆலயத்தின் குளம் அக்னி தீர்த்தமாகும்; இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால், இந்த குளத்தில் ஒரு தவளை கூட கிடையாது.  ஆலயத்தில் மூலவரான சிவலிங்கம் தீண்டப்படாதது; ஏனெனில் இது நிறம் மாறக்கூடியது.  வெள்ளை நிறமாக மாறும் போது மழைவருமாம், மற்றும் நினைத்த காரியம் நிறைவேறுமாம்.   இவ்வாலயம் தெற்கு பார்த்த கோபுரத்தை கொண்டது.  ராஜ கோபுரம் தற்போது கட்டப்பட்டது தான்.  ஆலயத்தை நிர்வகிப்பது திரு ராஜேந்தின் (9381846515).

இந்த கோயிலுக்கு செல்ல, திருவள்ளூர் தாண்டி திருப்பாச்சூரில் இடப்பக்கம் திரும்பி சுமார் 14 கிமி செல்ல கடம்பத்தூர் தாண்டி பேரம்பாக்கம் வரும். பேரம்பாக்கத்திலிருந்து சுமார் 3 கிமி தொலைவில் கூவம் கிராமம் வரும். பேரம்பாக்கத்திலுருந்து கூவம் கிராமம் செல்லும் வழியில் கூவம் நதியை புண்ணிய நதியாக காணலாம் (மழை காலங்களில் மட்டும் தான் நீரோட்டம் இருக்கும்).

Lord Shiva, The Terminator

July 17th, 2008 1 comment

 

In hindu religion, there are there primary Gods, Brahma the creator; Vishnu the protector; Shiva the terminator. Ofcourse there are humpty number of add-0n Gods who are somehow related to the primary ones like wife, son, sister, brother, onnu-vitta periyappa, mama, machan, etc. Brahma used to have temples for people to worship in the very olden days (I dont know which yeon it is!). Vishnu is otherwise called Mayan (the illusionist!). As per someone’s philosophy, life is an illusion and one should know the way out of it which we call the Salvation. May be since Vishnu is the protector of illustionary world, he is called Mayan.

Coming to our hero. Lord Shiva is a very romantic God. The entire kamasutra is based on how Shiva made love with his wife Parvati. Shiva is the almighthy who serves as the root for all the other Gods. Shiva is generally told to be a tougher God to impress and get our desires gratified. Shiva is also the terminator of life. In other words, Shiva is the salvager to give us Salvation; the greatest help in life.

Saints and Devils are treated equal by Shiva, afterall who ever lives in this world and worlds above should find their destiny at the foot of Lord Shiva. The deed termination should not be taken literally. Shiva is not the terminator of existor, he is the terminator of existance. There is a general saying that Sleep is temporary death and Death is permanent Sleep. This funny phrase has lot of indepth meaning in it. When you decode it, you would find that life is just a dream. One should understand it and wake up. Death is just a begining – this is another popular phrase. There is no real need to get scared about death. Infact it leads back to our original home which is the supremacy, the ultimatum. We are just threads spawned our of the supremo to satisify our desires. Till the desires are satisfied, the threads are in the running state. Even if the thread is terminated physically due to aging or faults, the thread is respawned by the supremo. After the supreme, Lord Shiva is very generous.

Buddha said desire is the root of all miseries. One who does not have any desire will return back home faster. That’s is all it means. One who develops more desires, will have to run longer in the thread pool where contention for resources is always natural. When you see other threads, they might appear different but eventually spawned from the ONE, the supremacy, Lord Shiva. So, there should be no point in fighting with others (in fact others are variants of you incidently!). It is like fighting to your own self.

One fine day, one should realize the purpose of this living and try to go over it. There are many co-existers in this world who had done it successfully. Buddha is one of them. Self-realization is what it is all about.

Psalms 51:17

July 17th, 2008 No comments

Recently I came across this phrase on the backside of a car.

“கடவுளுக்கு ஏற்ற பலி நொறுங்கிய நெஞ்சமே, சங் 51:17”

“The sacrifices of God are a broken spirit;
a broken and contrite heart, O God, you will not despise – Psalms 51:17″

Wow, what a coincidental message ? I immediately called a Christian friend and asked for the explanation preached in bible school. Surprisingly I got a different explanation than the one I had been through. In philosophy, the ultimatum is the understanding of Adwaitha. I have always known Jesus christ as a great Adwaitist. Although the religions are different, the philosophies were always co-linear.

Adwaitham says there is no difference between the soul and supremacy, all we should do is identify the supremacy in oneself. Jesus has always quoted “Father” as the supremacy, but finally became the “Father” which is an analogy of an arbitrary soul getting merged back to the supremacy. The base line of adwaitha is “One is All, All is One”, (i.e) everything are the images of the One and One is everything. Once one understands that all that one sees are images of oneself, there stops the ego, there comes the salvation. Ego is the reason for desires. Desires lead to rebirth. Salvation cuts this cycle and gives one the ultimate freedom from life.

Getting back to the phrase from Bible (the Tamil version). It says that the best sacrifice that can be given to God is the extinction of the mind. “கடவுள்” means “உள்ளுக்குள் கடந்து செல்”. One should travel inside oneself to identify the ego. Identification of ego ends with killing of the mind. A mind is a bundle of thoughts. Thoughtlessness is God which is otherwise called “Brahmam”. Everyone experiences “Brahmam” in their everyday life. The experience happens between the transition one from thought to another thought. So when the thoughts are killed, one will be filled with only Brahmam which makes one God, otherwise salvation. Jesus says the same thing in this phrase where he says the best sacrifice you give to God is give your mind. Upon the best sacrifice to God (if at all you see him different from you), God owes you salvation! “நொறுங்கிய நெஞ்சமே” does not mean a broken heart or mind, instead it means a mind which is killed or thoughtlessness.

The amazing phrase is the baseline for any version of spiritual philosophy from any religion. Jesus has always been so kind to the common man in making him understand the ultimate philosophy of salvation. If one understand the real meaning of Jesus doctrines, one can understand that there is no difference between any religion per
say. After all, religion guides one to the ultimatum, salvation from life.