Archive

Archive for April, 2010

Freeflow Exhaust Silencer

April 28th, 2010 No comments

என்னுடைய Thunderbirdன் Silencer பழுதடைந்தது. மாற்ற வேண்டி சென்னை Taylor’s Roadல் உள்ள சௌந்தரராஜன் மெகானிக் கடையின் ராஜு என்ற மெகானிக்கிடம் சென்றேன். அவர் Silencerஐ சோதித்து பார்த்துவிட்டு மாற்றித்தான் ஆகவேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார். அப்போது, இந்த Freeflow Silencer போட்டால் என்ன என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில் இதோ:-

ஒருவன் சத்தமாக தொண்டை கிழிய அலறினால் என்ன ஆகும்? தொண்டை நிரந்திரமாக பழுதடையும்; அதேபோல Freeflow Silencer போட்டால் இஞ்சினின் செயல்பாடு பழுதடையும், ஆயுள் குறையும் என்றார்!

ஆமாம், freeflow silencer போட்டால் பவர் (BHP) கூடுவது உண்மையே. அதேபோல mileageம் குறையும். ஏனெனில் அதிகமாக எரிபொருள் இஞ்சினிற்கு உள்ளே சென்று எரிந்து வேகமாக வெளியேரும். அதனோடு சரியாக எரியாத எரிபொருளும் வெளியேரும். Freeflowவினால், முழுமையான எரிதலை உறுதிபடுத்த முடியாது. அதனால் எரிபொருள் விரையமாகும், mileage குறையும். மேலும் freeflow silencerலிருந்து வெளிப்படும் புகையானது (கண்ணுக்கு தெரியவேண்டும் என்று அவசியமில்லை) emission standardsக்கு ஒவ்வாது.

Tags:

Only Coffee

April 11th, 2010 No comments

NH45 தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணிக்கும்போது மறவாமல் மதுராந்தகத்தின் சாலையோரம் இருக்கும் “Only Coffee” என்ற தேனீர்விடுதியில் காப்பி அருந்திப்பாருங்கள். இந்த விடுதி சரியாக “Highway Inn”க்கு எதிர்புறமாக இருக்கிறது. நேற்று இங்கே காப்பி குடிக்கும்போது ஏன் இந்த இடத்தை தேர்தெடுத்தார்கள் என்று சிந்தித்தேன். இப்போது புரிகிறது, சரியாக அடையாளம் காட்டதான் போல.

கும்பகோணம் டிகிரி காப்பி, அவ்வளவு அருமையாக இருக்கும் என்று இப்போதுதான் தெரிந்துக்கொண்டேன். ஒரு காப்பி ரூ10, ஆனால் சரியான விலைதான் போல, சுவையை கருத்தில் கொண்டால்.

Tags:

BSNL Broadband Connectivity Issue on Noise phone lines

April 10th, 2010 No comments

If you are an exclusive BSNL broadband user, you might not have attached the telephone to the phone line.  I have connected my Netgear modem to the DSL/Phone line splitter and left the other connection floating.  Lately, when I noticed that the Netgear modem was not able to make the connection with BSNL servers, originally I thought the telephone line is dead.  To my surprise the telephone line was fine, but I perceived the lines to be little noisy.  I made a complaint to the BSNL portal and as usual nothing much happened.  Accidently, I had to connect my telephone to the splitter for making a local call.  To surprise, the Netgear modem managed to connect to the server this time.  So, the hypothesis is;

When the telephone line is noisy, attach the telephone to the splitter along with the modem connection to get connected to the BSNL Servers.  Most likely it could be because of the Reactive load offered by the telephone on the phone line ends up conditioning the Phase modulated signals for the Netgear modem to connect to the Servers.

Powered by ScribeFire.

Tags:

வசவு

April 4th, 2010 No comments

தானுண்டு, தான் மட்டுமே உண்டு என நிலைகொண்டு ஆடும் மனமானது,
தன்னை தாண்டும் நிலைகண்டு தாளாமல் துடித்தெழுப்பும் ஓலமே வசவு;
ஆறக்கூடிய மனம் ஆரவாரமடையும் போது வசவு ஊறும், உருவெடுக்கும்,
ஊற்றெடுத்து உள்ளத்துள்ளே ஊடுருவி நாவின் நுனியின் ஜனிக்கும்,
தாளமில்லா தனித்துதியாகி காலமில்லா நானெனும் இருப்பைத் தூண்டும்,
ஆடிய ஆட்டம் அடங்கியபின் சுவடேதுமில்லாமல் மறைந்துபோகும், மறந்துபோகும்.
….

Powered by ScribeFire.

Tags:

BSNL Broadband Unlimited usage

April 4th, 2010 No comments

Are you a BSNL Broadband user enjoying the 2AM-8AM unlimited access ?  Are you a person who has automated downloads programmed between 2AM – 8AM IST ? Are you seeing higher bill amount despite your carefully planning internet downloads during the unlimited access times ?  You should read this article for sure.

Do you know, you could track your internet usage on daily basis ? If not, register yourself at http://www.data.bsnl.in/. If you send the webmaster an email requesting for user account, you promptly get response within a couple of days with the required credentials.  You could login to the website to check your usage on a daily basis.  Infact, you can see your usage data for the past months also.  It is really very useful.  Alternately you could register your mobile number with BSNL and activate the notification service.   Upon activation, BSNL would send you SMS if your usage crosses the set-limit for your account.  See the following excerpts from BSNL website about this service.

If you are an user of BSNL Broadband and are not on any one of the unlimited plans, then you must keeping tabs on the data usage you have done. But what if you are on the move and not able to access the internet to check the data usage?

Simple, Send an SMS.

Yes, BSNL has now introduced a new feature where in you can now know your broadband usage via SMS.

How to Register for this New Feature?

Just SMS “REG Landline Number” prefixed with your STD code (For Example REG 080 23456789) to the following numbers:

52295: For Bsnl Mobile Customers.

9448077777: For Any Other Mobile Customers other than BSNL.

After Registering your landline number, you will receive a Thank you message and from then onwards, you can check the broadband usage of your account anytime by just sending an SMS.

How to Check the Broadband Usage of My Account?

Just SMS “BBU Landline Number” prefixed with the STD Code (EG BBU 080 23456789) to the following numbers:

52295: For Bsnl Mobile Customers.

9448077777: For Any Other Mobile Customers other than BSNL.

Note: This service is completely free, and you will be charged only for the SMS, based on your operator’s sms charges.

Coming back to the billing issue.  Lately, I noticed that I get very high BSNL broadband usage bills.  I wanted to keep a tab on that and sent a couple of complaint mails to BSNL billing.  But I did not get any response from them.  Following that I registered on the Broadband Usage statistics website mentioned before and was surprised to see that I had indeed used beyond my 2.5Gb limit (I have subscribed to 500C+ plan). 

When I looked the data usage pattern, I could figure out something very interesting about the way BSNL charges.  Consider that I have my automated download scheduled to start at 2:05 AM and stop at 7:55 AM.  I generally keep my machine in Sleep mode and have enabled the Scheduler application to wake up the machine for downloads.  Sometime, I keep the machine on over night.  I figured out that whenever I kept my machine on, I was charged for the usage even for the free-usage timespan.

Consider the case of a machine running over night.  When the machine is running the router to BSNL connection stays in “connected” state.  If the machine was in sleep mode, the connection is “offline” and whenever the machine wakes up, the connection is reestablished.  BSNL has setup the usage measurement exclusion only for the connections started after 2AM. Meaning if a computer was running over night and the connection status is “connected”, one may not get the free usage time-span.  Because the current connection is active and it was started before 2AM and hence the current connection is billable, as per the BSNL usage algorithm. 

The thumbrule here is: “Unlimited usage only for connections start at or after 2AM”.But interestingly, the 8AM connection is correctly handled by BSNL.  If you connection stretches beyond 8AM, the usage is billable for all the bytes transferred from 8AM onwards.

The following are the action points:

  1. Avoid running the computer over night with the connection is “connected state”. Because if the connection stretches beyond 2AM, you would not get the benefit of unlimited usage.
  2. Prefer to put the machine on sleep mode and make the scheduler wake up the machine for running your download tasks.
  3. Make the time of your computer synchronized with a standard time server like in.ntp.pool.org or time.windows.com
  4. Plan to start the download at 2:05 AM and stop at 7:55 AM
  5. Register on http://www.data.bsnl.in and keep a tab on your usage
  6. Register for SMS notification service

Powered by ScribeFire.

Tags: