Home > Uncategorized > IIIT ஐதராபாத்

IIIT ஐதராபாத்

January 4th, 2009 Leave a comment Go to comments

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால் IIIT-Hyderabadக்கு ஆட்சேர்ப்புக்காக சென்றிருந்தேன். IIIT ஒரு நிகர் நிலை பல்கலை கழகம் என்பது தெரிந்ததே. ஆனால், தென்னிந்தியாவில் என்னை பொருத்த அளவில் IIITக்கு முதலிடம் கொடுப்பேன். அடுத்தபடியாக VITக்கு கொடுப்பேன்.

Powered by ScribeFire.

Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.