Home > General, KnowWhat > IIIT ஐதராபாத்

IIIT ஐதராபாத்

January 4th, 2009 Leave a comment Go to comments

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால் IIIT-Hyderabadக்கு ஆட்சேர்ப்புக்காக சென்றிருந்தேன். IIIT ஒரு நிகர் நிலை பல்கலை கழகம் என்பது தெரிந்ததே. ஆனால், தென்னிந்தியாவில் என்னை பொருத்த அளவில் IIITக்கு முதலிடம் கொடுப்பேன். அடுத்தபடியாக VITக்கு கொடுப்பேன்.

Powered by ScribeFire.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.